Zakład Techniki
Medycznej i Użytkowej
Sp. z o.o.
Ul. Partyzantów 21
PL 35 - 234 Rzeszów
tel. +48 698 519 326
Fax. +48 17 852 98 10


ztmu@ztmu.rzeszow.pl

© ghis 2008

Zakład Techniki Medycznej i Użytkowej Sp. z o.o.
Rzeszów 35-234, ul. Partyzantów 21
Tel : 698 519 326
Fax : +48 17 85 29 810
ztmu@ztmu.rzeszow.pl

Ryszard Rybak
Starszy Konserwator Sprzętu Medycznego
Tel : 798 854 754

Stanisław Strzępek
Konserwator Sprzętu Medycznego
Tel : 605 784 768

mgr inż. Zbigniew Zajączkowski
Tel : 603 680 947