Zakład Techniki
Medycznej i Użytkowej
Sp. z o.o.
Ul. Partyzantów 21
PL 35 - 234 Rzeszów
tel. +48 698 519 326
Fax. +48 17 852 98 10


ztmu@ztmu.rzeszow.pl

© ghis 2008

Zakład Techniki Medycznej i Użytkowej Sp. z o.o. został założony przez pracowników istniejących do grudnia 2007 roku Zakładów Naprawczych Sprzętu Medycznego w Rzeszowie. Długoletnia praca w rzeszowskich szpitalach w zakresie napraw, przeglądów technicznych i konserwacji aparatury medycznej zapewniła pracownikom firmy odpowiednie kwalifikacje i niezbędne w tym rodzaju usług doświadczenie.

Z firmą współpracują również osoby młode, posiadające znajomość nowych technik komputerowych, zasad programowania oraz obsługi nowoczesnych systemów pomiarowych. Dobra znajomość języków; angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego pozwala na współdziałanie w zakresie tłumaczenia obcojęzycznej dokumentacji technicznej, ułatwia również prowadzenie wymiany towarowej z krajami UE.

Zachęcamy Państwa do współpracy z nami na etapie zakupu skomplikowanych urządzeń medycznych takich jak: tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, sprzęt do terapii w onkologii itp. Dzięki posiadanej wiedzy i praktyce jesteśmy w stanie po odpowiednim przeszkoleniu zapewnić obsługę techniczną tych urządzeń, zmniejszyć koszty ich eksploatacji oraz wydłużyć czas bezawaryjnej pracy.