Zakład Techniki
Medycznej i Użytkowej
Sp. z o.o.
Ul. Partyzantów 21
PL 35 - 234 Rzeszów
tel. +48 698 519 326
Fax. +48 17 852 98 10


ztmu@ztmu.rzeszow.pl

© ghis 2008

Zakład Techniki Medycznej i Użytkowej Sp. z o.o. oferuje usługi w zakresie: Montażu, napraw, konserwacji, okresowych przeglądów technicznych, wystawiania orzeczeń i świadectw stanu technicznego na niżej wymieniony sprzęt medyczny: